Dejiny Brdárky siahajú do 12.storočia, kedy sa na jej území nachádzali pastierske osady. Po ich zániku bola nanovo osídlená Valachmi, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1556. Obec patrila rodine Bebekovcov, neskôr rodine Andrássyovcov. Začiatkom 19. storočia postihla obec morová epidémia, kde zahynula väčšina obyvateľov.

Svoj rozkvet prežívala Brdárka na prelome 19. - 20. storočia, kedy mala vyše dvesto obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom a chovom dobytka, drevorubačstvom a ovocinárstvom. Vychýrené boli brdárske čerešne, ktorých sady dodnes obklopujú obec. Dnes má Brdárka okolo 60 obyvateľov a 40 domov, mnohé sú opustené. Brdárčania pracujú zväčša na domácich hospodárstvach, zaoberajú sa obnovou ovocných sadov.